Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA  NR XV/109/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości pod oczyszczalnią ścieków  w Kartnie.

UCHWAŁA  NR XV / 109 /04

UCHWAŁA  NR XV/109/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 stycznia 2004 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości pod oczyszczalnią ścieków  w Kartnie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.. 1568 / Rada Gminy uchwala,  co następuje:    

§  1. Wyraża  się zgodę na nabycie od Państwa Wandy i Jerzego Kleszko nieruchomości położonej w miejscowości Kartno , działki  oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 28 o powierzchni  5500 m2 , opisanej w księdze wieczystej nr 9029  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.

§  2.  Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§  3.  Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do Uchwały  Nr  XV/109/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 stycznia 2004r.

Działka nr 28 o powierzchni 0,55 ha  położona  w  obrębie ewidencyjnym Kartno  jest własnością Wandy i Jerzego Kleszko.

W 1992 r. Gmina Stare Czarnowo wybudowała  na niej oczyszczalnię ścieków dla miejscowości Żelisławiec i Kartno. Do dnia dzisiejszego nie wykupiono  w/w nieruchomości.

W związku z żądaniem właścicieli z dnia 18.11.2003 r. zapłaty za bezumowne użytkowanie nieruchomości , zgodnie z treścią  art.225 kc w związku z art. 224 § 2 kc  w sytuacji  bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości posiadacz w złej wierze zobowiązany jest do wynagrodzenia  za korzystanie z rzeczy.

Zgodnie z art. 231 §  2 kc  właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie ( oczyszczalnię ścieków) o wartości przenoszącej znacznie wartość  zajętej na ten cel działki  może żądać  aby ten kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Jak wynika z powyższego żądanie wykupu nieruchomości , na której Gmina wzniosła oczyszczalnię ścieków, bądź też wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tejże nieruchomości znajduje oparcie w obowiązujących przepisach prawa  i  należy wykupić działkę nr 28 z obrębu ewidencyjnego Kartno.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2004 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2004 14:09