Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XV/113/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie procedury przygotowania i uchwalania wieloletnich planów inwestycji i remontów Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XV / 113/ 04

UCHWAŁA NR XV/113/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 stycznia 2004 r.

 

w sprawie procedury przygotowania i uchwalania wieloletnich planów inwestycji i remontów Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  Wprowadza się procedurę opracowywania i uchwalania wieloletnich planów inwestycji i remontów (WPIiR) zgodnie z załącznikiem nr 1.
Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi podstawę przygotowania inwestycyjnej części budżetu. Wieloletni Plan Remontów stanowi podstawę przygotowywania remontowej części budżetu bieżącego gminy.
Upoważnia się Wójta Gminy do przygotowania instrukcji do procedury WPIiR.

§ 2. 

 1. Wyznacza się Referat Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Inwestycji do pełnienia roli koordynatora prac nad przygotowaniem WPIiR.
 2. Upoważnia się Wójta Gminy do określenia kompetencji koordynatora WPIiR.
 3. Upoważnia się Wójta Gminy do określenia zasad zgłaszania oraz zasad prowadzenia bazy wniosków inwestycyjnych i obiegu dokumentów w procesie WPIiR.
 4. Oceny i rekomendacji zadań do WPIiR dokonuje Zespół ds. Wieloletniego Planu Inwestycji i Remontów. Zadania i harmonogram prac zespołu określa Wójt Gminy.
 5. Upoważnia się Wójta Gminy do wprowadzania innych zmian w planie w trakcie roku budżetowego, zgodnie z paragrafem 4.

§ 3. Określa się następujące zasady uchwalania wieloletniego planu inwestycji i remontów:

 1. Uchwala się wieloletni plan inwestycji i remontów w gminie na  5 kolejnych lat.
 2. Wprowadzanie zmian w projekcie planu polegające na dodaniu nowych zadań inwestycyjnych / remontowych lub zmianie harmonogramów realizacji zadań nie może prowadzić do przekroczenia prognozowanej kwoty środków dostępnych na inwestycje oraz zwiększenia poziomu prognozowanego  zadłużenia gminy w poszczególnych latach.

§ 4. Określa się następujące zasady wprowadzania zmian do wieloletniego planu inwestycji i remontów w trakcie roku budżetowego:

 1. Dokonuje się korekty w wieloletnim planie inwestycji i remontów w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba udokumentowania zabezpieczenia środków własnych na realizację zadań dofinansowywanych z funduszy europejskich w innej wysokości niż zostało to uchwalone lub jeżeli koszt zadania zostanie skorygowany (np. w wyniku przetargu).
 2. Wprowadzanie zmian warunkowane jest zabezpieczeniem źródeł finansowania.
 3. Źródła finansowania, o których mowa pochodzą z większych dochodów budżetowych lub uwolnienia środków zaplanowanych na zadania ujęte w WPIiR.
 4. Zmiany wynikające z wykonania budżetu, tj. korekta zakresu rzeczowego lub finansowego zadań będą ujmowane w kolejnej edycji planu inwestycji i remontów.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2004 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2004 14:14