Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XV/114/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie dzierżawy działki zabudowanej świetlicą  w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA NR XV / 114 / 04

UCHWAŁA NR XV/114/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 stycznia 2004r.

 

w sprawie dzierżawy działki zabudowanej świetlicą  w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984;  z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz 717, Nr 162 poz.. 1568 / i art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. 2000 r. Nr 46 poz. 543, zm. Nr 6, poz. 70, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15/  Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1.  Przeznacza się do dzierżawy działkę Nr 257/6 o powierzchni 3961 m2 zabudowaną świetlicą i remizą  / z wyłączeniem remizy / położoną w obrębie ewidencyjnym Żelisławiec, w drodze bezprzetargowej  na okres 10 lat.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV / 114 / 04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 stycznia 2004 r.

Nieruchomość nr 257/6 o powierzchni 3961 m2  w obrębie ewidencyjnym Żelisławiec , zabudowana  świetlicą gminną i remizą strażacką po wypowiedzeniu umowy dzierżawy ponownie jest przeznaczona do wydzierżawienia.

Budynek świetlicy wymaga dużych nakładów pieniężnych na remont.

Dotychczasowy dzierżawca lokalu użytkowego GOK-u w Starym Czarnowie P. Andrzej Socha / po otrzymaniu wypowiedzenia umowy dzierżawy/ chciałby wydzierżawić działkę zabudowaną  świetlicą i remizą / z wyłączeniem remizy/ w Żelisławcu. Na własny koszt chce wykonać remont kapitalny świetlicy, w zamian za dziesięcioletni  okres dzierżawy.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zawarcia umowy dzierżawy na w/w  lokal na okres 10 lat.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2004 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2004 14:15