Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR  XVI/117/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian

UCHWAŁA NR XVI / 117 / 04

UCHWAŁA NR  XVI/117/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 marca 2004 r.

 

w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 )  oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwały Nr XLV/317/2002, Nr XLV/318/2002 i Nr XLV /319/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 października 2002 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo uchwalonym Uchwałą Nr XIII/57/86 Gminnej Rady Narodowej w Starym Czarnowie z dnia 8 września 1986r (Dz.U. Woj. Szczecińskiego Nr 10 z 1986r. poz. 226), podtrzymanym Uchwałą Nr 34/VI/90 z dnia 20 grudnia 1990 r. i zmienionym Uchwałą Nr 26/IV/94 z dnia 14 grudnia 1994 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XVI/117/04

Procedura wprowadzenia zmian do planu na podstawie uchwał  Nr XLV/317/2002, Nr XLV/318/2002 i Nr XLV/319/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, dla określonych w powyższych uchwałach, części miejscowości Binowo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym nie została zakończona.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) i zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 3 ustawy, kontynuowanie prac planistycznych dla przedmiotowych obszarów na podstawie powyższych uchwał nie jest możliwe.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2004 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2004 14:25