Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/132/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu na 2004r

UCHWAŁA NR XVIII/132/04

UCHWAŁA NR XVIII/132/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2004 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1805; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala,  co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  -  164.478 zł

Dział

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.270 zł

Rozdział

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

4.270 zł

 

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

4.270 zł

 

Dział

758

Różne rozliczenia

160.208 zł

Rozdział

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

160.208 zł

 

§ 2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

160.208 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę   - 164.478 zł

Dział

600

Transport i łączność

30.000 zł

Rozdział

60016

Drogi publiczne gminne

30.000 zł

 

§ 4270

Zakup usług remontowych

20.000 zł

 

§ 4300

Zakup usług pozostałych

10.000 zł

 

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

20.000 zł

Rozdział

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20.000 zł

 

§ 4300

Zakup usług pozostałych

20.000 zł

 

Dział

750

Administracja publiczna

22.825 zł

Rozdział

75023

Urzędy gmin

22.825 zł

 

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17.000 zł

 

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

1.000 zł

 

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

825 zł

 

§ 4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4.000 zł

 

Dział

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.270 zł

Rozdział

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

4.270 zł

 

§ 3020

Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

2.520 zł

 

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

587 zł

 

§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.163 zł

 

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.316 zł

Rozdział

75412

Ochotnicze straże pożarne

2.316 zł

 

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

500 zł

 

§ 4430

Różne opłaty i składki

1.800 zł

 

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 zł

 

Dział

801

Oświata i wychowanie

2.567 zł

Rozdział

80101

Szkoły podstawowe

770 zł

 

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

770 zł

Rozdział

80104

Przedszkola

1.063 zł

 

§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.000 zł

 

§ 4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

63 zł

Rozdział

80113

Dowożenie uczniów do szkół

734 zł

 

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

734 zł

 

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

68.500 zł

Rozdział

90095

Pozostała działalność

68.500 zł

 

§ 4300

Zakup usług pozostałych

30.000 zł

 

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

38,500 zł

 

Dział

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.000 zł

Rozdział

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

9.000 zł

 

§ 4300

Zakup usług pozostałych

9.000 zł

 

Dział

926

Kultura fizyczna i sport

5.000 zł

Rozdział

92695

Pozostała działalność

5.000 zł

 

§ 4300

Zakup usług pozostałych

5.000 zł

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 03-07-2004 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2004 12:13