Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-12-21 15:16
dokument Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Gminy Miasto Szczecin zadania zarządzania publiczną drogą gminną, ulicą Pyrzycką, w ramach realizacji projektu Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin 2018-12-21 15:16
dokument Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-12-21 15:15
dokument Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo 2018-12-21 15:15
dokument Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-12-21 15:14
dokument Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019?2023 2018-12-21 15:13
dokument Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 2018-12-21 15:13
dokument Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2018-12-21 15:12
dokument Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skag, Wniosków i Petycji 2018-12-21 15:11
dokument Uchwała Nr I/9/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo 2018-11-22 20:47
dokument Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej 2018-11-22 20:47
dokument Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej 2018-11-22 20:46
dokument Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansowej 2018-11-22 20:46
dokument Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-11-22 20:45
dokument Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2018-11-22 20:45
dokument Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2018-11-22 20:44
dokument Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stare Czarnowo 2018-11-22 20:44
dokument Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo 2018-11-22 20:43
dokument Uchwała Nr XLII/325/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 2018-10-19 09:54
dokument Uchwała Nr XLII/324/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/311/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2018-10-19 09:54
dokument Uchwała Nr XLII/323/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2028 2018-10-19 09:53
dokument Uchwała Nr XLII/322/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-10-19 09:52
dokument Uchwała Nr XLII/321/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-10-19 09:52
dokument Uchwała Nr XLII/320/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy 2018-10-19 09:52
dokument Uchwała Nr XLII/319/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo 2018-10-19 09:51
dokument Uchwała Nr XLI/318/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2018-09-10 14:38
dokument Uchwała Nr XLI/317/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 r. 2018-09-10 14:37
dokument Uchwała Nr XLI/316/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2028 2018-09-10 14:37
dokument Uchwała Nr XLI/315/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-09-10 14:35
dokument Uchwała Nr XL/314/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2018-07-25 13:49
dokument Uchwała Nr XL/313/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Stare Czarnowo 2018-07-25 13:48
dokument Uchwała Nr XL/312/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Stare Czarnowo 2018-07-25 13:48
dokument Uchwała Nr XL/311/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2018-07-25 13:47
dokument Uchwała Nr XL/310/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest gmina Stare Czarnowo i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2018-07-25 13:47
dokument Uchwała Nr XL/309/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Stare Czarnowo 2018-07-25 13:46
dokument Uchwała Nr XL/308/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Stare Czarnowo 2018-07-25 13:45
dokument Uchwała Nr XL/307/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Stare Czarnowo 2018-07-25 13:45
dokument Uchwała Nr XL/306/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2028 2018-07-25 13:44
dokument Uchwała Nr XL/305/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-07-25 13:43
dokument Uchwała Nr XL/304/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo 2018-07-25 13:43
dokument Uchwała Nr XXXIX/303/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2018-06-27 13:51
dokument Uchwała Nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej numerem działki 459/3, położonej w obrębie Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo 2018-06-27 13:47
dokument Uchwała Nr XXXIX/301/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2028 2018-06-27 16:14
dokument Uchwała Nr XXXIX/300/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-06-27 13:47
dokument Uchwała Nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo 2018-06-27 13:45
dokument Uchwała Nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-06-27 13:45
dokument Uchwała Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2017 rok 2018-06-27 13:44
dokument Uchwała Nr XXXVIII/296/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego realizacji projektu Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin 2018-06-05 11:44
dokument Uchwała Nr XXXVIII/295/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo 2018-06-05 11:43
dokument Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-06-05 11:43
dokument Uchwała Nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 2018-06-05 11:42
dokument Uchwała Nr XXXVIII/292/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2018 2018-06-05 11:41
dokument Uchwała Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-06-05 11:41
dokument Uchwała Nr XXXVII/290/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Czarnowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 2018-04-26 09:48
dokument Uchwała Nr XXXVII/289/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 2018-05-08 10:46
dokument Uchwała Nr XXXVII/288/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-04-26 09:48
dokument Uchwała Nr XXXVII/287/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 2018-04-26 09:47
dokument Uchwała Nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-26 09:45
dokument Uchwała Nr XXXVI/285/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo 2018-04-04 09:45
dokument Uchwała Nr XXXVI/284/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 2018-04-04 09:44
dokument Uchwała Nr XXXVI/283/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-04-04 09:44
dokument Uchwała Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2018-04-04 09:43
dokument Uchwała Nr XXXVI/281/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-04-04 09:42
dokument Uchwała Nr XXXVI/280/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 152/4, położonej w obrębie Kartno Gmina Stare Czarnowo 2018-04-04 09:42
dokument Uchwała Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym 2018-04-04 09:41
dokument Uchwała Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-04 09:40
dokument Uchwała Nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2018 roku 2018-02-23 10:29
dokument Uchwała Nr XXXV/276/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-02-23 10:28
dokument Uchwała Nr XXXV/275/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/271/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-02-23 10:27
dokument Uchwała Nr XXXV/274/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-02-23 10:27
dokument Uchwała Nr XXXV/273/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-02-23 10:26
dokument Uchwała Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 2018-02-23 10:26
dokument Uchwała Nr XXXIV/271/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-02-02 11:51
dokument Uchwała Nr XXXIV/270/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2020 2018-02-02 11:51
dokument Uchwała Nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stare Czarnowo na lata 2016-2018 2018-02-02 11:51
dokument Uchwała Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo 2018-02-02 11:52
dokument Uchwała Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności budynku gospodarczego i udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, oznaczonej numerem działki 42/8, położonej w obrębie Nieznań, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo 2018-02-02 11:52
dokument Uchwała Nr XXXIV/266/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-02-02 11:52
dokument Uchwała Nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 2018-02-02 15:23
dokument Uchwała Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2018 2018-02-02 11:52