Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XX/142/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo i okre

UCHWAŁA NR XX/142/04

UCHWAŁA NR XX/142/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 października 2004 r.


w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo i określenia zakazów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art. 44 ust 1 i 2 w związku z art. 40 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 92, poz. 880 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się ze względów naukowych, historyczno-pamiątkowych i krajobrazowych za pomniki przyrody niżej wymienione drzewa oraz głazy narzutowe znajdujące się na terenie gminy Stare Czarnowo:

 1. mamutowiec olbrzymi Sequoiadendron giganteum stojący na terenie działki geodezyjnej 222 b obrębu Śmierdnica Las (Leśnictwo Glinna, oddz. 222 b), o obwodzie pnia 445 cm  mierzonym na wysokości 1,3 m od ziemi,
 2. dąb szypułkowy Quercus robur zwany Dębem Napoleona, leżący na terenie działki  geodezyjnej 27 b obrębu Śmierdnica Las (Leśnictwo Osetno, oddz. 27 b), o obwodzie pnia  362 cm mierzonym w odległości 1,30 od szyi korzeniowej,
 3. dąb szypułkowy Quercus robur rosnący na terenie działki geodezyjnej 34 j obrębu  Śmierdnica Las (Leśnictwo Osetno, oddz. 34 j), o obwodzie 465 cm mierzonym na  wysokości 1,3 m od ziemi,
 4. dąb szypułkowy Quercus robur zwany Dębem Jerzego, rosnący na terenie działki  geodezyjnej 119 j obrębu Śmierdnica Las (Leśnictwo Śmierdnica, oddz. 119 j), o obwodzie pnia 500 cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 5. dąb szypułkowy Quercus robur zwany Dziadkiem rosnący na terenie działki geodezyjnej  192 g obrębu Śmierdnica Las (Leśnictwo Śmierdnica, oddz. 192 g), o obwodzie pnia 415  cm mierzonym na wysokości 1,30 m od ziemi,
 6. 2 olsze czarne Alnus glutinosa zwane Sąsiadkami, stojące na terenie działki geodezyjnej 161 h obrębu Śmierdnica Las (Leśnictwo Śmierdnica, oddz. 161 h), o obwodach pni 160  cm i 305 cm,
 7. głaz narzutowy rozcięty w przeszłości na dwie części, na terenie działki geodezyjnej 207 b obrębu Śmierdnica Las (Leśnictwo Glinna, oddz. 207 b), o obwodach 1100 cm i 870 cm oraz wysokości nad poziom gruntu 90 cm, 
 8. głaz narzutowy o nazwie Anna i Andrzej rozcięty w przeszłości na części, na terenie  działki geodezyjnej 209 a obrębu Śmierdnica Las (Leśnictwo Glinna, oddz. 209 a), o  obwodach 1090 cm i 950 cm oraz wysokościach nad poziom gruntu odpowiednio: 150 cm i 90 cm,
 9. głaz narzutowy zwany Kamieniem Grońskiego, na terenie działki geodezyjnej 238 g  obrębu Śmierdnica Las (Leśnictwo Klęskowo, oddz. 238 g), o obwodzie 1235 cm i  wysokości nad poziom gruntu 140 cm,
 10. głaz narzutowy zwany Szwedzkim Kamieniem, na terenie działki geodezyjnej 251 d  obrębu Śmierdnica Las (Leśnictwo Klęskowo, oddz. 251 d), o obwodzie 910 cm i  wysokości nad poziom gruntu 170 cm,
 11. głaz narzutowy zwany Kamieniem Serce, na terenie działki geodezyjnej 261 a obrębu Śmierdnica Las (Leśnictwo Klęskowo, oddz. 261 a), o obwodzie 1375 cm i wysokości  nad poziom gruntu 80 cm,
 12. głaz narzutowy zwany Miedwiańskim Kamieniem, na terenie działki geodezyjnej 9/12  obrębu Kołbacz, o obwodzie 940 cm i wysokości nad poziom gruntu 210 cm.

§ 2. 

 1. 1. W odniesieniu do wyżej wymienionych pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:
  1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
  2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody  albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  5. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
  6. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  7. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
  8. umieszczania tablic reklamowych.
 2. Zakazy nie dotyczą: 
  1. prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem  ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
  2. realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną  formę ochrony przyrody;
  3. zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
  4. likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji  ratowniczych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 02-11-2004 18:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2004 18:00