Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XX/143/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie określenia zakazów dla pomników przyrody.

UCHWAŁA NR XX/143/04

UCHWAŁA NR XX/143/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 października 2004r.


w sprawie określenia zakazów dla pomników przyrody.

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  / Dz. U. Nr 92, poz. 880 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zakazy obowiązujące w stosunku do pomników przyrody ujętych w Uchwale Nr XXXIX / 274 / 2001 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew, grup drzew, źródlisk i głazów narzutowych na terenie gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2002 r. Nr 11, poz. 224).

§ 2.

 1. W odniesieniu do pomników przyrody wymienionych w uchwale, o której mowa w § 1 zabrania się:
  1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
  2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń  wodnych;
  3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  5. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
  6. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  7. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
  8. umieszczania tablic reklamowych.
 2. Zakazy nie dotyczą: 
  1. prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
  2. realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
  3. zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
  4. likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji 
   ratowniczych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 02-11-2004 18:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2004 18:02