Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XX/144/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie: zmiany budżetu na 2004 r.

UCHWAŁA NR XX /144 /04

UCHWAŁA NR XX/144/04
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 25 października 2004r.


w sprawie: zmiany budżetu na 2004 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  /  Dz. U. z 2001r. Nr 142 ,poz. 1591 ;   z 2002 r. Nr 23,poz.220 , Nr 62,poz.558 , Nr 113, poz.984 ,Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80 , poz.717,Nr 162,poz.1568 / Rada Gminy  Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę            -    30 000 zł

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

30 000 zł

Rozdział

70095

Pozostała działalność

30 000 zł

§ 0830

Wpływy z usług

30 000 zł

  § 2 Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę          -     17 000 zł

Dział

852

Pomoc społeczna

17 000 zł

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

17 000 zł

§ 2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.

17 000 zł

§ 3 Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę            -     30 000 zł

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

30 000 zł

Rozdział

70095

Pozostała działalność

30 000 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000 zł

§ 4 Zmniejsza  się wydatki budżetu Gminy o kwotę          -     17 000 zł

Dział

852

Pomoc społeczna

17 000 zł

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

17 000 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

17 000 zł

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XX/144/04
Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25.10.2004 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2004 r.

W dziale 700, rozdział 70095 (Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30.000 zł wynikającą z planowanych wpływów z tytułu wystawionych, dla mieszkańców miejscowości Glinna, faktur za centralne ogrzewanie za miesiące wrzesień, październik i listopad 2004r.
Dochody powyższe zastaną przeznaczone na wydatki na zakup opału do kotłowni w Glinnej.
Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852, rozdział 85214 o kwotę 17.000 zł spowodowane jest koniecznością skorygowania omyłkowego powtórnego wprowadzenia do budżetu gminy środków, które gmina otrzymała zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Gminę z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie przeznaczonych do realizacji na lata 2003/2004 w wysokości 19.000 zł. Zgodnie z uchwałą nr XIV/99/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10.12.2003r. do budżetu wprowadzono kwotę 2.000 zł. Uchwałą nr XV/102/04 z dnia 30.01.2004r. kwota 17.000 zł wprowadzona została do budżetu na rok 2004. Następnie w dniu 22.03.2004r. uchwałą nr XVI/116/04 dokonano jej powtórnego wprowadzenia do budżetu, stąd zaszła konieczność skorygowania wielkości planowanych dochodów i wydatków.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 02-11-2004 18:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2004 18:03