Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XX/147/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XX /147/04

UCHWAŁA NR XX/147/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 października 2004 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII / 87 / 03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 106, poz. 1805/ wprowadza się następującą zmianę: 

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    " Wprowadza się zakaz polowań zbiorowych, o których mowa w § 15 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania / Dz. U. Nr 35, poz. 215; z 1999 r. Nr 3, poz. 19; z 2002 r. Nr 13, poz. 127 / na szlakach turystycznych , ścieżkach rowerowych oraz do 200 m od nich na terenie Gminy Stare Czarnowo ". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Mendak

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO 

z dnia 27 października 2004 r. 

dot. zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie uchwały nr XX /147/ 04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004 r. zmieniającej uchwałę nr XII/87/03 z dnia 27.10.2003 r. w sprawie zakazu polowań na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo - i n f o r m u j ę, iż wprowadza się zakaz polowań zbiorowych, o których mowa w § 15 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania / Dz. U Nr 35, poz. 215; z 1999 r. Nr 3, poz. 19; z 2002 r. Nr 13, poz. 127 / na szlakach turystycznych, ścieżkach rowerowych oraz do 200 metrów od nich na terenie Gminy Stare Czarnowo. 

Zakaz obowiązuje w dni uznane ustawowo za wolne od pracy i nauki  przez okres całego roku. 

Wprowadzony zakaz obowiązuje od dnia 31 października 2004 r.

 

WÓJT GMINY  STARE CZARNOWO 

MAREK WOŚ

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 02-11-2004 18:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2004 18:07