Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XX/148/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie upoważnienia wójta gminy do podpisania umowy z Grupą Energetyczną ENEA S.A. Oddział w Szczecinie.

UCHWAŁA NR XX/148/04

UCHWAŁA NR XX/148/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 października 2004 r.


w sprawie upoważnienia wójta gminy do podpisania umowy z Grupą Energetyczną ENEA S.A. Oddział w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2004 Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z treścią umowy z Grupą Energetyczną ENEA S.A. Oddział w Szczecinie w sprawie wykonania usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo, w zakresie: eksploatacji oświetlenia ulicznego, poprawy eksploatacji i jakości oświetlenia oraz wykonywania usług oświetlenia okolicznościowego, upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do jej podpisania.

§ 2. Koszty poprawy efektywności i jakości oświetlenia na terenie Gminy Stare Czarnowo spłacone zostaną, w 72 miesięcznych ratach, z dochodów własnych gminy pochodzących z podatków lokalnych. 

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Mendak

 


U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Nr XX/148/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25.10.2004 r. 

Umowa z Grupą Energetyczną ENEA S.A., Oddział w Szczecinie podpisana zostanie w celu zrealizowania przez Gminę Stare Czarnowo jej zadań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną , obejmuje ona następujący zakres prac:

  1. eksploatacja oświetlenia ulicznego
  2. poprawa efektywności i jakości oświetlenia
  3. wykonanie usługi oświetlenia okolicznościowego - każdorazowo po uzgodnieniu z Gminą

Na podstawie umowy Grupa Energetyczna ENEA S.A. zobowiązuje się utrzymywać i konserwować instalacje oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stare Czarnowo. W ramach utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Wykonawca realizował będzie następujący zakres czynności eksploatacyjnych:

  • regulacja i naprawa urządzeń sterujących oświetleniem 
  • prace konserwacyjno-naprawcze na słupach i lampach, począwszy od podstaw bezpiecznikowych,
  • wymiana źródeł światła w oprawach

W ramach umowy ENEA zobowiązuję się również do wykonania prac związanych z poprawą efektywności i jakości sieci i urządzeń oświetlenia drogowego określonych w opracowaniu pn.: "Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy Stare Czarnowo".
Gmina ponosić będzie koszty eksploatacji oświetlenia, ustalone w kwocie zryczałtowanej w wysokości 3.389,73 zł netto miesięcznie (zgodnie ze stawką ustaloną na rok 2004 - w kolejnych latach kwoty te podlegać będą negocjacjom uwzględniającym efekty modernizacji oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ), oraz koszty poprawy jakości i efektywności oświetlenia poprzez ich ratalną spłatę. Koszt poprawy jakości i efektywności oświetlenia wynosi, dla 309 opraw oświetleniowych - ok. 244.000 zł netto i spłacany będzie w 72 miesięcznych ratach. ( umowa może być zawarta maksymalnie na okres 6 lat po uzyskaniu zgody Urzędu Zamówień Publicznych) Koszt poprawy efektywności i jakości oświetlenia powiększony zostanie o prowizję rekompensacyjną ustalaną miesięcznie od kwoty należności pozostałej do spłaty w wysokości stawki WIBOR, obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca, za który dokonano rozliczenia, ustalonej dla jednomiesięcznych depozytów złotowych, powiększonych o 1 %. 
Poprawa jakości i efektywności oświetlenia spowoduje oszczędności w opłatach za energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia miejsc publicznych w wysokości ponad 50 %., co da oszczędność energii w ciągu roku o wartości ponad 38.000 zł
Miesięczne obciążenia gminy z tytułu opłat za energię elektryczną, opłat za konserwację i spłaty kosztów poprawy efektywności i jakości oświetlenia będą tylko nieznacznie większe od obciążeń, jakie gmina ponosiła w latach poprzednich z tytułu konserwacji oświetlenia oraz opłat za energię elektryczną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 02-11-2004 18:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2004 18:09