Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/153/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia.2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leś

UCHWAŁA NR XXI/153/04 Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXI/153/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia.2004r.


w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu  opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203) art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84; zm. Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, nr 203, poz. 1966; z 2004r. Nr 92,poz. 880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291); z art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409; z 1997r. Nr 43, poz.272, nr 137, poz.926; z 1998r. nr 108, poz. 681,z 2001r. Nr 81, poz.875zm. Dz.U. z 2002r.Nr 200,poz.1680; z 2003r. Nr 110, poz.1039,Nr 162,poz.1568) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się wzory formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania  w podatku od nieruchomości:

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) - załącznik Nr 1
 2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - załącznik Nr 2
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - załącznik Nr 3
 4. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B) - załącznik Nr 4

§ 2 Ustala się wzory formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku rolnym:

 1. Deklaracja na podatek rolny (DR-1) - załącznik Nr 5
 2. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) - załącznik Nr 6
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZR-1/A) - załącznik Nr 7
 4. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZR-1/B) - załącznik Nr 8

§ 3 Ustala wzory formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku leśnym:

 1. Deklaracja na podatek leśny (DL-1) - załącznik Nr 9
 2. Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) - załącznik Nr 10
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) - załącznik Nr 11
 4. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZL-1/B) - załącznik Nr 12

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XIV/95/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

§ 6 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
   Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:30