Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/154/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

UCHWAŁA NR XXI/154/04

UCHWAŁA NR XXI/154/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004r.


w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków  rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art.12 ust.9 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431; z 1994r. Nr 1, poz. 3; z 1996r. Nr 91, poz.409; z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926; z 1998r. Nr 108, poz.681; z 2001r. Nr 81, poz.875; z 2002r. Nr 200, poz.1680; z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz.1568) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ 2.

 1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.
 2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust.1.
 3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchni i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).

§ 3.

 1. Warunki zwolnienia są następujące:
  1. zaprzestanie uprawy roślin,
  2. nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
  3. nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe,
  4. utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
 2. Warunki określone w ust.1 muszą być spełnione łącznie.

§ 4.

 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta.
 2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt 1.
 3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy w Starym Czarnowie w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/14/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:33