Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/155/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2005r.

UCHWAŁA NR XXI/155/04

UCHWAŁA NR XXI/155/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004r.


w sprawie stawek opłaty targowej na 2005r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,poz. 220, nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1(Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683;z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

 1. Sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych - 10zł
 2. Sprzedaż płodów rolnych - 5zł

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż własnych płodów rolnych prowadzoną przez rolników z terenu gminy Stare Czarnowo.

§ 3.

 1. Wyznacza się na inkasentów opłaty targowej sołtysów sołectw oraz upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika Urzędu Gminy.
 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanej sumy.
 3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 nie dotyczy opłat pobranych przez pracownika Urzędu Gminy

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 35/V/95 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 2 lutego 1995r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005roku

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
   Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:34