Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/157/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. W sprawie: zmiany budżetu na 2004 r.

Uchwała Nr XXI/157/04 Rady Gminy

Uchwała Nr XXI/157/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004 r.


W sprawie: zmiany budżetu na 2004 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U.  2002 r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1805; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Gminy w Starym Czarnowie uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  -  19.746 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.676 zł
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.676 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.676 zł
 
Dział 758 Różne rozliczenia 10.370 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla  jednostek samorządu terytorialnego 1.200 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.200 zł
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.170 zł
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 9.170 zł
 
Dział 852 Pomoc społeczna 4.800 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 4.800 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4.800 zł
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900 zł
Rozdział 92116 Biblioteki 900 zł
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 900 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę   - 19.746 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 9.170 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 9.170 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.170 zł
 
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.676 zł
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.676 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.732 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 96 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 548 zł
 
Dział 801 Oświata i wychowanie 1.200 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.200 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.200 zł
 
Dział 852 Pomoc społeczna 4.800 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 4.800 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne 4.800 zł
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900 zł
Rozdział 92116 Biblioteki 900 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 900 zł

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:37