Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/158/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. W sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004r.

Uchwała Nr XXI/158/04 Rady Gminy

Uchwała Nr XXI/158/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004 r.


W sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U.  2002 r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1805; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Gminy w Starym Czarnowie uchwala co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  -  62.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 10.000 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł
 
Dział 757 Obsługa długu publicznego 52.000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 52.000 zł
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5.000 zł
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 47.000 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki gminy o kwotę   - 62.000 zł

Dział 600 Transport i łączność 10.000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 10.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 10.000 zł
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł
 
Dział 851 Ochrona zdrowia 8.000 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 zł
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.000 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 6.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000 zł
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000 zł
Rozdział 92116 Biblioteki 8.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000 zł

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:38