Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXI/162/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu

UCHWAŁA Nr XXI/162/04

UCHWAŁA Nr XXI/162/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004 roku
 

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

Na podstawie  art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 roku Nr 142, , poz. 1591, z póź.zm.) § 1 ust. 1, § 2 pkt 2 i § 3 ust.1 pkt 2,  § 3 ust.2, 3, 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dla potrzeb sporządzenia tabeli wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

  • wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania  w kwocie 600 zł,
  • wartość jednego punktu w kwocie 6 zł

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Traci moc uchwała  Nr XIV/63/99 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 27 października 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego  w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego.     

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Załącznik
doUchwały Nr XXI/162/04
z dnia 13 grudnia 2004 r.

TABELA  MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Lp. Kategoria zaszeregowania Liczba punktów Kwota wynagrodzenia zasadniczego

1.

I

najniższe wynagrodzenie zasadnicze- 20

600 – 720

2. II 21 – 35 726 – 810
3. III 36 – 50 816 – 900
4. IV 51 – 65 906 – 990
5. V 66 – 80 996 – 1080
6. VI 81 – 95 1086 – 1170
7. VII 96 – 110 1176 – 1260
8. VIII 111 – 125 1266 – 1350
9. IX 126 – 140 1356 – 1440
10. X 141 – 160 1446 – 1560
11. XI 161 – 180 1566 – 1680
12. XII 181 – 200 1686 – 1800
13. XIII 201 – 220 1806 – 1920
14. XIV 221 – 240 1926 – 2040
15. XV 241 – 260 2046 – 2160
16. XVI 261 – 280 2166 – 2280
17. XVII 281 – 300 2286 – 2400
18. XVIII 301 – 320 2406 – 2520
19. XIX 321 – 340 2256 – 2640
20. XX 341 – 365 2646 – 2790
21. XXI 366 – 390 2796 – 2940

 

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXI/162/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004

Podjęcie powyższej uchwały wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu  terytorialnego.
Na mocy § 3 ust. 2, powyższego przepisu miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii (według poniższej tabeli stanowiącej załącznik do  rozporządzenia) i wartości jednego punktu w złotych, a mianowicie:

Kategoria zaszeregowania Liczba punktów
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze- 20

21 – 35

36 – 50

51 – 65

55 – 80

81 – 95

96 – 110

111 – 125

126 – 140

141 – 160

161 – 180

182 – 200

201 – 220

221 – 240

241 – 260

261 – 280

281 – 300

301 – 320

321 – 340

341 – 365

366 – 390

W myśl § 2 pkt 2 przez najniższe wynagrodzenie zasadnicze należy rozumieć najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone przez Radę Gminy w I kategorii zaszeregowania.

Zgodnie z § 3 ust. 3 wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Gminy, stosownie do swoich możliwości finansowych.

Na tej podstawie pracodawca sporządza tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (załącznik do uchwały).

Dotychczasowa uchwała Nr XIV/63/99 na mocy której ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 592 zł i wartość jednego punktu w wys.1 zł nie spełnia moich oczekiwań jako pracodawcy, ponieważ dla zachowania wynagrodzeń na wymaganym do kwalifikacji poziomie naliczano premie.

Proponowana prze zemnie wysokość najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu nie wpłynie na zmianę obecnych wynagrodzeń ( tym samym zwiększenia środków w budżecie),  lecz pozwoli na odstąpienie od stosowania zasad  premiowania.  

Ponadto sporządzona tabela wynagrodzeń będzie jednym z integralnych składników stanowiących załącznik do regulaminu wynagradzania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:47