Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/164/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie zbycia sieci gazowej średniego ciśnienia wybudowanej w I etapie gazyfikacji na terenie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXI/164/04

UCHWAŁA NR XXI/164/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004 r.


w sprawie zbycia sieci gazowej średniego ciśnienia wybudowanej w I etapie gazyfikacji na terenie Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art. 6 pkt 2 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70; z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492, Nr 240, poz. 2408 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na zbycie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach: Nieznań, Żelewo, Kołbacz, Stare Czarnowo wybudowanej w I etapie gazyfikacji na terenie Gminy Stare Czarnowo.
  2. Zbycie nastąpi w drodze bezprzetargowej na cele publiczne na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXI/ 164/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004 r.

W celu prawidłowego funkcjonowania oraz użytkowania wybudowanej sieci gazowej, podjęto starania o przekazanie w formie umowy użyczenia z dnia 29.08.2002 r. Spółce Akcyjnej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.
Budowa sieci gazowej pierwszego etapu obejmowała miejscowości Nieznań, Kołbacz, Żelewo , Stare Czarnowo i została wybudowana ze środków własnych Gminy Stare Czarnowo.
Uzgodnienia z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie o użytkowaniu sieci zostały szczegółowo wyszczególnione w umowie użyczenia.
W wyżej wymienionej umowie w § 9 pkt. 1 Gmina ustanawia na rzecz Zakładu Gazowniczego prawo pierwokupu sieci gazowej.
Z uwagi na specjalizację firmy i jej fachowość obsługi całą infrastrukturę gazowniczą dla dobra społecznego należy sprzedać w drodze bezprzetargowej.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:50