Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 36.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-06-02 14:32
dokument Zarządzenie Nr 35.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-06-02 14:32
dokument Zarządzenie Nr 34.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-06-02 14:32
dokument Zarządzenie Nr 33.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-05-28 09:28
dokument Zarządzenie Nr 32.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-06-03 08:44
dokument Zarządzenie Nr 31.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-06-03 08:44
dokument Zarządzenie Nr 30.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-06-03 08:44
dokument Zarządzenie Nr 28.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2020-05-07 12:57
dokument Zarządzenie Nr 27.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 2020-04-27 10:02
dokument Zarządzenie Nr 26.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2020-05-06 15:18
dokument Zarządzenie Nr 25.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w Gminie Stare Czarnowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 2020-04-24 15:26
dokument Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Stare Czarnowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2020-04-07 14:12
dokument Zarządzenie Nr 23.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-04-07 14:14
dokument Zarządzenie Nr 22.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-04-07 14:13
dokument Zarządzenie Nr 21.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-03-20 15:11
dokument Zarządzenie Nr 20.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo 2020-03-19 11:56
dokument Zarządzenie Nr 19.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-03-17 15:31
dokument Zarządzenie Nr 18.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczoodbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo 2020-03-06 15:20
dokument Zarządzenie Nr 17.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2020-03-06 15:20
dokument Zarządzenie Nr 16.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania placów zabaw, siłowni zewnętrznych, obiektów sportowych oraz placów rekreacyjnych stanowiących własność gminy, także tych będących pod zarządem jednostki organizacyjnej 2020-03-03 14:50
dokument Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-03-06 10:40
dokument Zarządzenie Nr 14.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2020 2020-02-28 14:23
dokument Zarządzenie Nr 13.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. 2020-02-28 09:34
dokument Zarządzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2020-02-14 15:28
dokument Zarządzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Czarnowo 2020-02-14 15:28
dokument Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym 2020-02-14 15:27
dokument Zarządzenie Nr 9.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2020-02-14 13:09
dokument Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowaniu na wybór przedsiębiorstwa, które będzie świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo oraz obsługę obiektów i urządzeń wodociągowo ? kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy 2020-02-11 12:09
dokument Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Stare Czarnowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku 2020-02-10 11:41
dokument Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2020 2020-02-04 15:06
dokument Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2020-02-04 13:54
dokument Zarządzenie Nr 4.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. 2020-02-05 10:36
dokument Zarządzenie Nr 3.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XIV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. 2020-02-04 14:51
dokument Zarządzenie Nr 2.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2020-02-05 07:50
dokument Zarządzenie Nr 1.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2020-01-09 14:29