Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/293/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom. 2006-11-02 14:37
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/292/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom. 2006-11-02 14:36
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/291/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007. 2006-11-02 14:35
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/290/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2007. 2006-11-02 14:35
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/289/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłaty targowej na 2007 r. 2006-11-02 14:34
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/288/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2007. 2006-11-02 14:32
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/287/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2007 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2006-11-02 14:29
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/286/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu. 2006-11-02 14:29
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/285/06 Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. 2006-11-02 14:28
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/284/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2006-10-17 18:36
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/283/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie. 2006-10-17 18:35
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/282/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom. 2006-10-17 18:34
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/281/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom. 2006-10-17 18:34
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/280/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. 2006-10-17 18:33
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/279/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności. 2006-09-11 09:41
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/278/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie współpracy w ramach polsko - niemieckiego  projektu Geopark ,,Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" 2006-09-11 09:40
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/277/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” 2006-09-11 09:39
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/276/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zamiany działki nr 153 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 158/3 będącą własnością osoby fizycznej. 2006-09-11 09:39
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/275/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości położonej w Kołbaczu. 2006-09-11 09:38
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/274/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości mieszkaniowych położonych w miejscowościach Kołbacz i Nieznań. 2006-09-11 09:37
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/273/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom. 2006-09-11 09:37
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/272/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty. 2006-09-11 09:36
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/271/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty. 2006-09-11 09:35
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/270/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. 2006-09-11 09:31
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/269/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Czarnowie na działce nr 494/5 na rzecz dotychczasowego najemcy. 2006-07-25 14:55
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/268/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 2006-07-25 14:55
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/267/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2006 - 2015. 2006-07-25 14:54
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/266/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006. 2006-07-25 14:51
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/265/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych. 2006-07-25 14:50
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/264/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r . w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Stare Czarnowo. 2006-07-25 14:46
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/263/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. 2006-07-25 14:44
dokument UCHWAŁA NR XXXV/262/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo. 2006-05-11 12:34
dokument UCHWAŁA NR XXXV/261/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2006-05-11 12:34
dokument UCHWAŁA NR XXXV/260/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: zamiany działki nr 494/7 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 438/4 będącą własnością osoby f 2006-05-11 12:33
dokument UCHWAŁA NR XXXV/259/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żelewo. 2006-05-11 12:22
dokument UCHWAŁA NR XXXV/258/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Starym Czarnowie w drodze przetargu nieograniczonego. 2006-05-11 12:20
dokument UCHWAŁA NR XXXV/257/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie. 2006-05-11 12:19
dokument UCHWAŁA NR XXXV/256/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie. 2006-05-11 12:18
dokument UCHWAŁA NR XXXV/255/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. 2006-05-11 12:17
dokument UCHWAŁA NR XXXV/254/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Wójtow 2006-05-11 12:16
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/253/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006-04-06 15:23
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/252/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Stare Czarnowo. 2006-04-06 15:21
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/251/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola 2006-04-06 15:19
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/250/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w Gminie 2006-04-06 15:18
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/249/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości położonej w miejscowości Żelisławiec. 2006-04-06 15:17
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/248/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Czarnowie w drodze bezprzetargowej. 2006-04-06 15:15
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/247/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. 2006-04-06 15:15
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/246/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 r. 2006-02-22 15:31
dokument UCHWAŁA NR XXXII/245/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie z 2006-02-17 15:18
dokument UCHWAŁA NR XXXII/244/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2006-02-17 15:16
dokument UCHWAŁA NR XXXII/243/06 w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jedn 2006-02-17 15:16
dokument UCHWAŁA NR XXXII/242/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2006 r. 2006-02-17 15:15
dokument UCHWAŁA NR XXXII/241/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2006 r. 2006-02-17 15:14
dokument UCHWAŁA NR XXXII/240/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2006 r. 2006-02-17 15:13
dokument UCHWAŁA NR XXXII/239/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r. 2006-02-17 15:12
dokument UCHWAŁA NR XXXII/238/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2006 rok. 2006-02-17 15:11