Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXII/239/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r.

UCHWAŁA NR XXXII/239/06

UCHWAŁA NR XXXII/239/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lutego 2006 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały Nr XXXII/239/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lutego 2006 r.

 

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo
na 2006 rok

 

I kwartał:

 1. Sprawozdanie z działalności komisji w 2005 r.
 2. Ocena gospodarki finansowej gminy za 2005 r.
 3. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2005 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia  udzielenia absolutorium Wójtowi.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał przedsesyjnych.
 5. Sprawy różne dotyczące Gminy Stare Czarnowo; w tym zgłaszane  przez radnych i obywateli.

II kwartał:

 1. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.
 2. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2006 r.
 3. Ocena schematu organizacyjnego UG Stare Czarnowo.
 4. Ocena funkcjonowania jednostek gminy w zakresie oświaty, kultury,  opieki społecznej i sportu.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał rady gminy.
 6. Sprawy różne dotyczące Gminy Stare Czarnowo; w tym zgłaszane  przez radnych i obywateli.

III kwartał:

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
 2. Ocena przygotowania placówki oświatowej do roku szkolnego 2006 - 2007.
 3. Kontrola realizacji zadań gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu  dróg, porządku i bezpieczeństwa.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał rady gminy.
 5. Sprawy różne dotyczące Gminy Stare Czarnowo; w tym zgłaszane  przez radnych i obywateli.

IV kwartał:

 1. Ocena zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2006 r.
 2. Ocena projektu budżetu gminy na 2007 r.
 3. Przygotowanie propozycji planu pracy komisji na 2007 r.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał rady gminy.
 5. Sprawy różne dotyczące Gminy Stare Czarnowo; w tym zgłaszane  przez radnych i obywateli.

Komisja w składzie:

 1. Małecka Grażyna - przewodnicząca komisji
 2. Łoś Maria - członek komisji
 3. Grzywiński Wiesław - członek komisji
 4. Ruszczycki Dariusz - członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-02-2006 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2006 15:12