Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIV/248/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Czarnowie w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA NR XXXIV/248/06

UCHWAŁA NR XXXIV/248/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 marca 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Czarnowie w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z  2006 r. Nr 17, poz.128 / oraz art. 37ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr  169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 / Rada Gminy uchwala,  co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, działkę gminną niezabudowaną nr 571/3 o powierzchni 400 m2 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo na poszerzenie nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 571/1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXIV/248/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 marca 2006 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę nr 571/3 o  powierzchni 400 m2 , położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, która nie posiada urządzonej księgi  wieczystej.
W rejestrze gruntów posiada symbol użytku Bp-R III b.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność  1stycznia 2004 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Stare  Czarnowo, działka oznaczona jest symbolem 27 M, U - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z możliwością uzupełnienia tym samym typem zabudowy. Możliwa jest lokalizacja usług nieuciążliwych w  połączeniu z zabudową mieszkaniową.
Działka charakteryzuje się nietypowym kształtem, jest długa i wąska (szerokość 2 metry), posiada  dostęp do drogi publicznej.
W związku z tym, że nie ma możliwości innego racjonalnego zagospodarowania przedmiotowej  nieruchomości, zasadnym jest zbycie jej w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości przyległej nr 571/1.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-04-2006 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2006 15:15