Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXVII/220/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo 2021-12-29 14:59
dokument Uchwała nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-12-29 14:58
dokument Uchwała nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobropole Gryfińskie na lata 2021-2030 2021-12-29 14:58
dokument Uchwała nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizacje zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2021-12-29 14:57
dokument Uchwała nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/197/2021 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 2021-12-29 14:56
dokument Uchwała nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości 2021-12-29 14:54
dokument Uchwała nr XXVII/214/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stare Czarnowo 2021-12-29 14:55
dokument Uchwała nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy 2021-12-29 14:52
dokument Uchwała nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy 2021-12-29 14:52
dokument Uchwała nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod cmentarz komunalny w miejscowości Stare Czarnowo w gminie Stare Czarnowo 2021-12-29 14:55
dokument Uchwała nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo 2021-12-29 14:51
dokument Uchwała nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr V/35/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Sołtysów 2021-12-29 14:50
dokument Uchwała nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo 2021-12-29 14:49
dokument Uchwała nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr V/33/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo 2021-12-29 14:49
dokument Uchwała nr XXVII/206/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 2021-12-31 08:32
dokument Uchwała nr XXVII/205/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2022 2021-12-29 14:48
dokument Uchwała nr XXVI/204/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-12-03 11:36
dokument Uchwała nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-12-01 12:30
dokument Uchwała nr XXVI/202/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2021-12-01 12:30
dokument Uchwała nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-12-01 12:29
dokument Uchwała nr XXVI/200/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo 2021-12-01 12:28
dokument Uchwała nr XXVI/199/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2021-12-01 12:27
dokument Uchwała nr XXVI/198/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo 2021-12-01 12:26
dokument Uchwała nr XXVI/197/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 2021-12-01 12:00
dokument Uchwała nr XXVI/196/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2025 2021-12-01 11:59
dokument Uchwała nr XXV/195/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2021-10-04 11:58
dokument Uchwała nr XXV/194/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-10-04 11:58
dokument Uchwała nr XXV/193/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-10-04 11:57
dokument Uchwała nr XXV/192/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-10-04 11:57
dokument Uchwała nr XXV/191/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2021-10-04 11:56
dokument Uchwała nr XXV/190/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności pieniężnych przypadających Gminie Stare Czarnowo 2021-10-04 11:55
dokument Uchwała nr XXV/189/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ?Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Stare Czarnowo po 65 roku życia na lata 2021-2025" 2021-10-04 11:55
dokument Uchwała nr XXIV/188/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2028 2021-07-01 11:58
dokument Uchwała nr XXIV/187/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-07-01 11:56
dokument Uchwała nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo, w roku szkolnym 2021/2022 2021-07-01 11:55
dokument Uchwała nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2021 roku 2021-07-01 11:54
dokument Uchwała nr XXIV/184/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 2021-07-01 11:53
dokument Uchwała nr XXIV/183/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2020 r. 2021-07-01 11:53
dokument Uchwała nr XXIV/182/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania 2021-07-01 11:50
dokument Uchwała nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2021-05-26 10:12
dokument Uchwała nr XXIII/180/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-05-26 10:09
dokument Uchwała nr XXIII/179/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-05-26 10:07
dokument Uchwała nr XXIII/178/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-26 10:07
dokument Uchwała nr XXIII/177/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żelisławiec, oznaczonej numerem działki 385, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo 2021-05-26 10:02
dokument Uchwała nr XXIII/176/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żelisławiec, oznaczonej numerem działki 403, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo 2021-05-26 10:02
dokument Uchwała nr XXIII/175/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 66, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo 2021-05-26 10:01
dokument Uchwała nr XXIII/174/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania przez Radę Gminy Stare Czarnowo opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego 2021-05-26 10:26
dokument Uchwała nr XXII/173/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-04-01 13:42
dokument Uchwała nr XXII/172/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-04-01 13:42
dokument Uchwała nr XXII/171/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-04-01 13:41
dokument Uchwała nr XXII/170/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelewo 2021-04-01 13:41
dokument Uchwała nr XXII/169/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 60/2, położonej w obrębie Kołowo, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo 2021-04-01 13:39
dokument Uchwała nr XXII/168/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2025 2021-04-01 13:39
dokument Uchwała nr XXII/167/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Czarnowo 2021-04-01 13:38
dokument Uchwała nr XXII/166/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Stare Czarnowo 2021-04-01 13:38
dokument Uchwała nr XXII/165/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie gospodarcze 2021-04-01 13:37
dokument Uchwała nr XXII/164/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-04-01 13:35
dokument Uchwała nr XXII/163/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-04-01 13:35
dokument Uchwała nr XXII/162/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Żelisławiec, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-04-01 13:34
dokument Uchwała nr XXII/161/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Glinna, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na czas oznaczony trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-04-01 13:34
dokument Uchwała nr XXII/160/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Śmierdnica Las, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-04-01 13:32
dokument Uchwała nr XXII/159/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-04-01 13:32
dokument Uchwała nr XXII/158/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/256/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dobropole Gryfińskie 2021-04-01 13:31
dokument Uchwała nr XXII/157/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2021 roku 2021-04-01 13:31
dokument Uchwała nr XXII/156/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały dotyczącej wykluczenia społecznego 2021-04-01 13:30
dokument Uchwała nr XXII/155/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2021-04-01 13:29
dokument Uchwała nr XXI/154/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2032 2021-02-03 08:40
dokument Uchwała nr XXI/153/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stare Czarnowo biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 2021-02-03 08:37
dokument Uchwała nr XXI/152/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2023 2021-02-03 08:36
dokument Uchwała nr XXI/151/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-02-03 08:35
dokument Uchwała nr XXI/150/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Stare Czarnowo 2021-02-03 08:34
dokument Uchwała nr XXI/149/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok 2021-02-03 08:34
dokument Uchwała nr XXI/148/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2028 2021-02-03 08:33
dokument Uchwała nr XXI/147/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2021 2021-02-03 08:29