Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr I/l6/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2003 r.

Zarządzenie Nr I/l6/03

Zarządzenie Nr I/l6/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2003 r.


Na podstawie art. 128 ust. l pkt l ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391), zarządzam, cc następuje:

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o następującą kwotę 33.717 zł
Dział  801 OŚWIATA l WYCHOWANIE 1.400 zł
Rozdział  80101 Szkoły podstawowe l .400 zł
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
1.400 zł
Dział  853 OPIEKA SPOŁECZNA  32.317 zł
Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
3.000 zł
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
3.000 zł
Rozdział  85315 Dodatki mieszkaniowe 8.177 zł
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
8.177 zł
Rozdział  85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 
wychowawcze
3.300 zł
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
3.300 zł
Rozdział  85395 Pozostała działalność  17.840 zł
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
 l .620 zł
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
16.220 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 33.717 zł
Dział  801 OŚWIATA l WYCHOWANIE  1.400 zł
Rozdział  80101 Szkoły podstawowe l .400 zł
§3110 Świadczenia społeczne  1.400 zł
Dział  853  Opieka społeczna  32.317 zł
Rozdział  85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
3.000.zł
§4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.000 zł 
Rozdział  85315 Dodatki mieszkaniowe 8.177 zł
  §3110 Świadczenia społeczne  8.177 zł 
Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i  wychowawcze  3.300 zł
§3110  Świadczenia społeczne  3.300 zł
Rozdział  85395  Pozostała działalność 17.840 zł 
§3110 Świadczenia społeczne 17.840 zł
§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-04-2004 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2004 14:47