Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr I/20/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2003 r.

Zarządzenie Nr I/20/03

Zarządzenie Nr I/20/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie:  zmiany w budżecie gminy na 2003 r.


Na podstawie § 9 uchwały Nr VI/41/03 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2003 zarządzam co następuje:

§ l Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr l .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Załącznik Nr  l
do Zarządzenia Wójta Nr I/.20/03
z dnia 30 czerwca 2003 roku

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.000

3.000

60016

Drogi publiczne gminne

3.000

3.000

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4.000

4.000

71004

Plany zagospodarowania
przestrzennego

4.000

4300 

Zakup usług pozostałych 

4.000 

71035

Cmentarze

4.000

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

25.744

25.744

75023

Urzędy gmin

25.144

25.144

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20.144

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19.000

4260

Zakup energii

5.000

4430

Różne opłaty i składki

3.000

4440

Odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych

2.000

4580

Pozostałe odsetki

144

6300

Wydatki na pomoc finansową udzieloną
między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

1.000

75095

Pozostała działalność

600

600

3030

Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych

100

4100

Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300

4300

Zakup usług pozostałych

300

757

OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO

2.000

2.000

75702

Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

2.000

2.000

8010

Rozliczenia z bankami związane z
obsługa długu publicznego

2.000

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych
oraz pożyczek i kredytów

2.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

18.191

18.191

80101

Szkoły podstawowe

7.391

7.391

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.391

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.391

80110

Gimnazja

7.000

7.000

4260

Zakup energii

7.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

4440

Odpis  na zakładowy  fundusz 
świadczeń socjalnych

4.000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3.800

3.800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200

4300

Zakup usług pozostałych

3.600

4410

Delegacje służbowe krajowe

3.800

851

OCHRONA ZDROWIA

1.400

1.400

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

1.400

1.400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.400

4300

Zakup usług pozostałych

1.400

853

OPIEKA SPOŁECZNA

6.200

6.200

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

2.000

2.000

3110

Świadczenia społeczne

2.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.000

85319

Ośrodki pomocy społecznej

1.000

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

4440

Odpis  na  zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych

1.000

85328

Usługi opiekuńcze  i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze

200

200

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

200

4300

Zakup usług pozostałych

200

85395

Pozostała działalność

3.000

3.000

3110

Świadczenia społeczne

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

854

EDUKACYJNA  OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

6.000

6.000

85404

Przedszkola

6.000

6.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

4260

Zakup energii

6.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

34.051

34.051

90015

Oświetlenie ulic, placów i mostów

31

15.031

4260

Zakup energii

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.031

4580

Odsetki pozostałe

31

90095

Pozostała działalność

34.020

19.020

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.020

4260

Zakup energii

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

11.000

4580

Odsetki pozostałe

20

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

23.000

921

KULTURA  I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.053

3.053

92109

Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby

3.053

3.053

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

40

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

4260

Zakup energii

1.053

4270

Zakup usług remontowych

3.013

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

8.958

8.958

92695

Pozostała działalność

8.958

8.958

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

300

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

158

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500

4260

Zakup energii

100

4300

Zakup usług pozostałych

8.858

4430

Różne opłaty i składki

5.800

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-04-2004 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2004 14:51