Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVII/273/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom.

UCHWAŁA NR XXXVII/273/06

UCHWAŁA NR XXXVII/273/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128/ oraz art. 34 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

 1. lokali mieszkalnych na działce nr 288/6 znajdujących się w budynku nr 25 A,B,C,  w miejscowości Glinna najemcom:
  • klatka A , lokal mieszkalny nr 6 o pow. 67,81 m2 - najemca
  • klatka C , lokal mieszkalny nr 1 o pow. 79,85 m2 - najemca
  • klatka C , lokal mieszkalny nr 2 o pow. 67,61 m2 - najemca
  • klatka C, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 79,85 m2 - najemca
 2. lokali mieszkalnych na działce nr 288/4 w budynku mieszkalnym nr 23 A,B,C,
  • klatka nr A , lokal mieszkalny nr 1 o pow. 79,65 m2 - najemca
  • klatka nr A , lokal mieszkalny nr 4 o pow. 67,81 m2 - najemca
  • klatka nr B, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 56,59 m2 - najemca
  • klatka nr C, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 79,89 m2 - najemca
  • klatka nr C, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 67,61 m2 - najemca
 3. pomieszczeń w budynkach gospodarczych i garaży, przynależnych do  mieszkań, położonych na działkach nr 288/8, 288/9 , 288/10, 288/11, 288/15,  288/23.

§ 2. Przy sprzedaży lokali o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 stosuje się zapisy uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo nr IV / 17 / 98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom.

§ 3. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wycena  nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w gazecie, opłatę notarialną i sądową ponosi nabywca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXVII/273/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r.

 

Zgodnie z przepisem art. 68 ust 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe. W przypadku sprzedaży nieruchomości w Glinnej na rzecz niżej wymienionych dotychczasowych najemców zasadnym jest udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo nr IV / 17 / 98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom.

 1. lokali mieszkalnych na działce nr 288/6 znajdujących się w budynku nr 25 A,B,C, w miejscowości Glinna najemcom:
  • klatka A, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 67,81 m2 - najemca Dworzyński Robert
  • klatka C, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 79,85 m2 - najemca Krawczyk Janusz
  • klatka C, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 67,61 m2 - najemca Baranowska Renata
  • klatka C, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 79,85 m2 - najemca Górska Barbara
 2. lokali mieszkalnych na działce nr 288/4 w budynku mieszkalnym nr 23 A,B,C,  w miejscowości Glinna:
  • klatka nr A, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 79,65 m2 - najemca Ruć Bożena
  • klatka nr A, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 67,81 m2 - najemca Franczak Wiesław
  • klatka nr B, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 56,59 m2- najemca Mazurczak Bernard
  • klatka nr C, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 79,89 m2 - najemca Prokosa Wanda
  • klatka nr C, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 67,61 m2 - najemca Udała Augustyn Akt notarialny Rep. A 1003/2006 z dnia 28.02.2006 r.
 3. Sprzedaż pomieszczeń w budynkach gospodarczych i garaży, przynależnych  do mieszkań, położonych na działkach nr 288/8, 288/9, 288/10, 288/11, 288/15, 288/23,

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-09-2006 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2006 09:37