Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVII/276/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zamiany działki nr 153 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 158/3 będącą własnością osoby fizycznej.

UCHWAŁA NR XXXVII/276/06

UCHWAŁA NR XXXVII/276/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r.


w sprawie zamiany działki nr 153 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 158/3 będącą własnością osoby fizycznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 / oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości niezabudowanej - działka nr 153 o pow. 1,40 ha, będącej własnością Gminy Stare Czarnowo na nieruchomość niezabudowaną – działka nr 158/3 o pow. 1,4187 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXVII /276/2006
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 153 o powierzchni 14.000 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Binowo, natomiast właścicielem działki nr 158/3 o powierzchni 14.187 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Binowo są Joanna i Zbigniew Skrzypa zam. Żelisławiec ul. Krótka 2.  Państwo Joanna i Zbigniew Skrzypa Aktem notarialnym z dnia 22 lutego 2002 roku - repertorium A 831/2002 - nabyli od Gminy Stare Czarnowo działkę nr 153 z obrębu ewidencyjnego Binowo, która umowa, wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 15.12.2004 roku, sygn. akt: I C 49/04, utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30.09.2005 r. sygn. akt: II Ca 321/05, została unieważniona z powodu błędnie przeprowadzonej procedury przetargowej. Pan Zbigniew Skrzypa, za pośrednictwem Kancelarii Adwokackiej adwokata Mieczysława Sawaryna, wniósł o zwrot kosztów związanych z nabyciem przedmiotowej nieruchomości oraz poniesionych nakładów i utraconych korzyści.  W celu polubownego załatwienia sporu i mając na uwadze oświadczenie Pana Skrzypy o rezygnacji z roszczeń, w przypadku pozytywnej opinii Rady Gminy, należy dokonać zamiany ww. nieruchomości.  Zamianę należy dokonać z zastosowaniem dopłat wynikających z różnicy w powierzchni przedmiotowych działek, przy założeniu, że zamieniana działka nr 158/3 winna posiadać wymiary i kształt umożliwiający wybudowanie boiska sportowego.
Opłatę notarialną strony pokrywają w częściach równych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-09-2006 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2006 09:39