Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ WĘGLA DO KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINNA

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na:
DOSTAWĘ WĘGLA DO KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI GLINNA
CPV – 10.12.10.00 – 7

(o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8)

Zamawiający: Wójt Gminy Stare Czarnowo

 1. 74 – 106 Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10
 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Przedmiot zamówienia:
  • dostawy węgla do kotłowni osiedlowej w Glinnej
  • w czasie od stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku,
  • o kaloryczności 29000 -30000 MJ kg
  • szacunkowo 280 ton
 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
 6. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 7. SIWZ do pobrania w złączniku na stronie www.bip.stareczarnowo.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 25 do dnia 16.12.2007 r., pocztą, po przesłaniu wniosku o jej przekazanie.
 8. Warunki udziału
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. złożą ważną ofertę
  2. spełniają warunki określone w SIWZ.
  3. spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych
 9. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
  Kazimierz Nowicki tel. (091) 3124 131 wew. 49 e-mail: www.gpdnk@interia.pl
 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Floriana 10, Stare Czarnowo pok. nr 13 w terminie do dnia 17.12.2007 r. godz. 1000.
 11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2007 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń w siedzibie Zamawiającego.

  Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: Cena ryczałtowa – 100 %
   
 12. Informacja na temat wadium

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
   
 13. formacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
   
 14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
   
 15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.stareczarnowo.pl. i ukazało się w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych z numerem 242514 dniu 06.12.2007 r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_wegiel__2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-12-07 09:25:01 148,1KB 64 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wzor_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-12-07 09:25:01 36,5KB
Wynik postępowania
1 og_oszenie_wyniku_postepowania_na_wegiel.pdf 2007-12-27 08:39:14 111,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-12-2007 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 27-12-2007 08:39