Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 28 września 2023 r. Paweł Kuźniar 2023-10-02 08:29:30
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2023-09-29 15:31:28
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2023-09-29 15:30:53
Postanowienie nr 157/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-09-27 14:07:05
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-09-27 12:42:27
Zarządzenie Nr 60.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-09-27 12:41:43
Rozporządzenie Nr 24/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2023-09-25 11:37:00
Ogłoszenie konsultacji Paweł Kuźniar 2023-09-22 15:14:16
Formularz konsultacyjny Paweł Kuźniar 2023-09-22 15:14:05
Projekt Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok Paweł Kuźniar 2023-09-22 15:13:55
Zgłoszenie skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż. w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r. Paweł Kuźniar 2023-09-22 14:51:56
Informacja w sprawie bezpłatnego transportu do lokali Paweł Kuźniar 2023-09-22 14:50:28
Głosowanie korespondencyjne Paweł Kuźniar 2023-09-22 14:47:42
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania Paweł Kuźniar 2023-09-22 14:47:25
Zgodna na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania Paweł Kuźniar 2023-09-22 14:47:04
Ogłoszenie konsultacji Paweł Kuźniar 2023-09-22 13:11:55
Projekt Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok Paweł Kuźniar 2023-09-22 13:11:43
Projekt Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2023-09-22 13:11:33
Formularz konsultacyjny Paweł Kuźniar 2023-09-22 13:11:20
Projekt Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2023-09-22 13:11:03
Konsultacje Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok Paweł Kuźniar 2023-09-22 13:10:37
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok Paweł Kuźniar 2023-09-22 13:10:04
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok Paweł Kuźniar 2023-09-22 13:09:56
Zarządzenie Nr 59.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w Starym Czarnowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 październik 2023 roku Paweł Kuźniar 2023-09-20 13:30:29
Zarządzenie Nr 59.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w Starym Czarnowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 październik 2023 roku Paweł Kuźniar 2023-09-20 13:29:51
Zarządzenie Nr 58.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2023 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXIX Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2023 r. Paweł Kuźniar 2023-09-20 13:29:07
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 3 w miejscowości Dębina 26 Paweł Kuźniar 2023-09-19 12:35:43
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 18 września 2023 r., w celu powołania w gminie Stare Czarnowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje, że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów Paweł Kuźniar 2023-09-18 10:50:04
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 14 września 2023 r. Paweł Kuźniar 2023-09-15 13:52:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 września 2023 roku o podaniu do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Paweł Kuźniar 2023-09-14 14:29:07
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 12 września 2023 r. Paweł Kuźniar 2023-09-14 14:25:08
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Paweł Kuźniar 2023-09-14 11:56:06
Rozporządzenie Nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2023-09-13 12:55:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 września 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-09-12 14:16:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 września 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-09-12 14:11:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 września 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-09-12 14:10:05
Projekt Uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-09-12 14:09:44
Wykres ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-09-12 14:06:57
Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-09-12 14:04:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 września 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-09-12 14:02:24