Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku Paweł Kuźniar 2020-03-27 15:16:14
Komunikat ZGDO dotyczący odbierania wyłącznie odpadów z pojemników i w workach wystawionych przed posesją Paweł Kuźniar 2020-03-27 15:13:53
Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Stare Czarnowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Paweł Kuźniar 2020-03-27 08:04:06
Zarządzenie Nr 26.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Paweł Kuźniar 2020-03-24 07:49:34
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-03-20 15:12:11
Zarządzenie Nr 21.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-03-20 15:11:16
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 20 marca 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-03-20 10:29:53
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 18 marca 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-03-20 07:38:48
Zarządzenie Nr 20.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-03-19 11:56:53
Zarządzenie Nr 20.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-03-19 11:56:19
Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2020-03-18 10:39:17
Wzór sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2020-03-18 10:39:05
Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2020-03-18 10:36:49
Wzór sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2020-03-18 10:36:26
2020 rok Paweł Kuźniar 2020-03-18 10:35:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalaci elektrycznej (zalicznikowej) - zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play realizowanej na dz. nr 268, obręb Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-03-18 09:48:19
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-03-17 15:31:56
Zarządzenie Nr 19.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-03-17 15:31:13
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-03-16 13:33:17
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Paweł Kuźniar 2020-03-10 08:36:02
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Paweł Kuźniar 2020-03-10 08:34:54
Ogłoszenie wyników konkursu Paweł Kuźniar 2020-03-09 08:53:14
Zarządzenie Nr 18.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczoodbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-03-06 15:20:54
Zarządzenie Nr 17.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-03-06 15:20:08
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-03-06 10:43:29
Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-03-06 10:40:44
Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2020-03-05 09:48:19
Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2020-03-04 15:25:26
Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2020-03-04 15:25:15
Zarządzenie Nr 16.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania placów zabaw, siłowni zewnętrznych, obiektów sportowych oraz placów rekreacyjnych stanowiących własność gminy, także tych będących pod zarządem jednostki organizacyjnej Paweł Kuźniar 2020-03-03 14:50:58
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-03-02 14:42:47
Zarządzenie Nr 14.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2020 Paweł Kuźniar 2020-02-28 14:26:56
Strona główna Paweł Kuźniar 2020-02-28 14:24:47
Zarządzenie Nr 14.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2020 Paweł Kuźniar 2020-02-28 14:23:29
Zarządzenie Nr 13.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-02-28 09:34:42
Strona główna Paweł Kuźniar 2020-02-27 07:52:12
Uchwała nr XV/113/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2020 roku Paweł Kuźniar 2020-02-26 14:22:46
Uchwała nr XV/112/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2020 roku Paweł Kuźniar 2020-02-26 14:22:12
Uchwała nr XV/111/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i flagi stolikowej Gminy Stare Czarnowo oraz zasad ich stosowania Paweł Kuźniar 2020-02-26 14:21:59
Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-02-24 15:21:38