Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Paweł Kuźniar 2020-02-24 13:35:02
Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie dotycząca baszty więziennej, działka nr 9/5, obręb 0012, 74-106 Kołbacz Paweł Kuźniar 2020-02-24 13:31:33
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu Miedwie Paweł Kuźniar 2020-02-24 13:28:35
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Kołbacz przy ulicy Bogusława 1, lokal nr 3 Marcin Krawczyk 2020-02-18 09:53:58
Zarządzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Paweł Kuźniar 2020-02-14 15:28:31
Zarządzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-02-14 15:28:02
Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym Paweł Kuźniar 2020-02-14 15:27:26
Zarządzenie Nr 9.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marcin Krawczyk 2020-02-14 13:09:20
Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na wybór przedsiębiorstwa, które będzie świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo oraz obsługę obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy Paweł Kuźniar 2020-02-13 10:05:14
Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na wybór przedsiębiorstwa, które będzie świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo oraz obsługę obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy Paweł Kuźniar 2020-02-12 15:27:01
Wyniki naboru - oferta nr 1/2020 Marcin Krawczyk 2020-02-11 12:51:16
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Kuźniar 2020-02-11 12:30:54
Wybory Prezydenta RP 2020 wyznaczone na dzień 10.05.2020 r. Paweł Kuźniar 2020-02-11 12:29:01
Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowaniu na wybór przedsiębiorstwa, które będzie świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo oraz obsługę obiektów i urządzeń wodociągowo ? kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy Paweł Kuźniar 2020-02-11 12:09:40
Komunikat ZGDO dotyczący składania deklaracji D2 (domki letniskowe) Paweł Kuźniar 2020-02-11 08:36:20
Odpady 2020 Paweł Kuźniar 2020-02-11 08:34:36
Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Stare Czarnowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku Paweł Kuźniar 2020-02-10 11:42:21
Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Stare Czarnowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku Paweł Kuźniar 2020-02-10 11:41:56
Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Stare Czarnowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku Paweł Kuźniar 2020-02-07 21:31:02
Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Stare Czarnowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku Paweł Kuźniar 2020-02-07 21:29:50
Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Stare Czarnowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku Paweł Kuźniar 2020-02-07 21:29:26
Zarządzenie Nr 99.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych (IODO) w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-02-07 13:19:18
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 5 lutego 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-02-07 10:02:05
Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 lutego 2020 r. o wydaniu postanowienia o dokonaniu sprostowania innej oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przejścia przez m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 Paweł Kuźniar 2020-02-07 10:01:20
Plan zamówień publicznych na 2020 rok Paweł Kuźniar 2020-02-07 09:54:41
2020 rok Paweł Kuźniar 2020-02-07 09:54:15
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Kołbacz przy ulicy Bogusława 1, lokal nr 3 Paweł Kuźniar 2020-02-07 09:52:03
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 5 lutego 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-02-07 08:12:35
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelewo Paweł Kuźniar 2020-02-05 12:00:12
Formularz konsultacji społecznych i klauzula informacyjna Paweł Kuźniar 2020-02-05 11:59:14
Zarządzenie Nr 92.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym z mieszkańcami sołectwa Żelewo w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelewo Paweł Kuźniar 2020-02-05 11:42:17
Zarządzenie Nr 45.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o zasięgu gminnym z mieszkańcami gminy Stare Czarnowo w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-02-05 11:41:11
Nadanie nazw ulic w miejscowości Żelewo Paweł Kuźniar 2020-02-05 11:40:46
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-02-05 11:32:22
Formularz konsultacji społecznych i klauzula informacyjna Paweł Kuźniar 2020-02-05 11:30:34
Zarządzenie Nr 45.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o zasięgu gminnym z mieszkańcami gminy Stare Czarnowo w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-02-05 11:28:27
Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Stare Czarnowoz dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-02-05 11:27:06
Zmiana statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-02-05 11:23:37
Jak załatwić sprawę - zakładka menu usunięta Paweł Kuźniar 2020-02-05 11:18:27
Przetargi - zakładka menu usunięta Paweł Kuźniar 2020-02-05 11:18:22