Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozporządzenie Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2022-02-03 15:19:09
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 2 lutego 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-02-03 15:15:53
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, które odbędą się w dniu 8 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2022-02-03 08:09:22
Paweł Kuźniar 2022-02-02 09:48:08
Zmiany Budżetu 2022 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2022-02-01 15:19:44
Zarządzenie Nr 5.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-02-01 15:18:50
Plan Zamówień Publicznych na 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-02-01 12:00:25
2022 rok Paweł Kuźniar 2022-02-01 11:59:55
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2022-01-31 15:11:55
Zawiadomienie Starosty Gryfińskiego z dnia 26.01.2022 r. o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Dobropole - Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-01-31 14:36:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie domu opieki społecznej - domu seniora oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji, na dz. nr 117/3 obr. Binowo Paweł Kuźniar 2022-01-31 14:30:40
Rozporządzenie Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2022-01-26 08:32:12
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-01-26 08:12:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c w miejscowości Dębina Paweł Kuźniar 2022-01-20 14:35:30
Druki / wnioski / rejestry Paweł Kuźniar 2022-01-20 13:30:18
Druki / wnioski / rejestry Paweł Kuźniar 2022-01-20 13:27:05
Druki / wnioski / rejestry (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2022-01-20 13:22:45
Druki / wnioski / rejestry (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2022-01-20 13:21:02
Zarządzenie Nr 4.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 Paweł Kuźniar 2022-01-18 15:29:03
Zarządzenie Nr 4.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 Paweł Kuźniar 2022-01-18 15:26:45
Zarządzenie Nr 3.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 Paweł Kuźniar 2022-01-18 09:42:53
Zarządzenie Nr 3.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 Paweł Kuźniar 2022-01-18 09:39:19
Zarządzenie Nr 3.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 Paweł Kuźniar 2022-01-18 09:17:03
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2022-01-18 09:15:35
Wzór oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2022-01-18 09:15:14
Wzory dokumentów Paweł Kuźniar 2022-01-18 09:14:20
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 - Zarządzenie nr 3.2022 Paweł Kuźniar 2022-01-18 09:13:57
Uchwała nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/197/2021 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-01-18 09:01:39
Zarządzenie Nr 93.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-01-14 13:41:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa 9 budynków mieszkalnych wraz z drogą wewnętrzną na działce nr 255/3 obręb Stare Czarnowo wraz z podziałem istniejącej działki rolnej pod zabudowę jednorodzinną Paweł Kuźniar 2022-01-13 08:53:31
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-01-12 14:54:01
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-01-12 14:53:46
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-01-12 14:53:25
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2022-01-12 14:49:46
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2022-01-12 14:49:07
Zmiany Budżetu 2021 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2022-01-12 14:48:07
Zarządzenie Nr 91.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2028 Paweł Kuźniar 2022-01-12 14:45:57
Zarządzenie Nr 86.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 r. Paweł Kuźniar 2022-01-12 14:43:42
Zarządzenie Nr 92.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. Paweł Kuźniar 2022-01-12 14:42:10
Zarządzenie Nr 90.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. Paweł Kuźniar 2022-01-12 14:41:53