ZARZĄDZENIE NR II/19/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.05.2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo

ZARZĄDZENIE NR II/19/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30.05.2007r.

 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo 

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz .U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stare Czarnowo / Zarządzenie Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr I/8/03 z dnia 2 kwietnia 2003 roku z późn. zm./ wprowadza się następujące zmiany:

  1. W rozdziale 3 § 6 ust. 1 wykreśla się pkt. 12 a pozostałe pkt. 13, 14 i 15 otrzymują oznaczenie 12, 13 i 14.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.05.2007 .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-06-2007 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 02-07-2007 15:37