herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017 Paweł Kuźniar 2018-06-21 13:05:14
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-21 10:41:24
Projekt protokołu XXXVIII sesji Paweł Kuźniar 2018-06-18 15:44:50
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-18 12:42:29
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-18 12:42:19
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 128/10, obręb Kartno Paweł Kuźniar 2018-06-18 12:36:00
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 128/6, obręb Kartno Paweł Kuźniar 2018-06-18 12:35:27
Ogłoszenie nr 3/2018 Marcin Krawczyk 2018-06-15 16:02:17
Ogłoszenie nr 3/2018 Marcin Krawczyk 2018-06-15 16:01:12
Zarządzenie Nr 32.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie rozpoczęcia wdrażania w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo procedur i dokumentacji zgodnych z RODO Marcin Krawczyk 2018-06-15 11:01:38
Zarządzenie Nr 35.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2028 Paweł Kuźniar 2018-06-14 21:04:14
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-06-14 21:03:08
Projekty uchwał XXXIX sesji Paweł Kuźniar 2018-06-14 14:57:18
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 128/2, obręb Kartno Paweł Kuźniar 2018-06-13 15:48:36
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-13 15:21:52
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-13 13:47:21
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-13 13:47:19
Projekt protokołu XXXVIII sesji Paweł Kuźniar 2018-06-13 13:45:26
Projekty uchwał XXXIX sesji Paweł Kuźniar 2018-06-13 13:41:18
Porządek obrad XXXIX sesji Paweł Kuźniar 2018-06-13 13:40:22
Sesja XXXIX - 26.06.2018 r Paweł Kuźniar 2018-06-13 13:39:55
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości w Glinnej stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym Paweł Kuźniar 2018-06-13 11:03:18
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-11 08:03:01
Kontrola w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Paweł Kuźniar 2018-06-08 14:43:12
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.31.2018 - Nabór kierownika półkolonii do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu na potrzeby projektu pn. Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-06-08 13:40:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.31.2018 - Nabór kierownika półkolonii do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu na potrzeby projektu pn. Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-06-08 13:36:28
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.30.2018 - Nabór wychowawców półkolonii do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu na potrzeby projektu pn. Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-06-08 13:07:41
Paweł Kuźniar 2018-06-07 11:39:06
Paweł Kuźniar 2018-06-07 11:38:48
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-06-06 11:20:18
Zarządzenie Nr 33.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-06-06 11:19:34
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2018-06-05 13:02:13
Paweł Kuźniar 2018-06-05 12:17:23
Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Paweł Kuźniar 2018-06-05 12:06:56
Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Paweł Kuźniar 2018-06-05 12:06:44
Radni Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-05 12:06:37
Paweł Kuźniar 2018-06-05 12:05:56
Radni Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-05 12:00:43
Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Paweł Kuźniar 2018-06-05 12:00:38
Za rok 2017 Paweł Kuźniar 2018-06-05 12:00:13