herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2019-02-18 17:03:41
Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn.: Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2019-02-18 17:02:10
Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2019-02-18 17:02:08
Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2019-02-18 17:00:29
Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn.: Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2019-02-18 16:58:30
Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2019-02-18 16:50:00
Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2019-02-18 16:49:13
Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2019-02-18 16:48:07
Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2019-02-18 15:49:25
Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2019-02-18 15:46:31
Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2019-02-18 15:43:29
Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2019-02-18 15:26:07
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Paweł Kuźniar 2019-02-14 15:09:18
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Paweł Kuźniar 2019-02-13 11:22:26
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2019-02-12 15:36:41
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2019-02-12 15:34:21
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 Paweł Kuźniar 2019-02-12 15:34:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lutego 2019 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa obory nr 3 i budowa cielętnika wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza na Fermie krów mlecznych w Dębinie dz. nr 62/12 obręb Dębina, gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie oraz w związku z tym, że jest więcej niż 20 stron postępowania zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie Paweł Kuźniar 2019-02-12 15:20:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lutego 2019 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa obory nr 3 i budowa cielętnika wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza na Fermie krów mlecznych w Dębinie dz. nr 62/12 obręb Dębina, gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie oraz w związku z tym, że jest więcej niż 20 stron postępowania zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie Paweł Kuźniar 2019-02-12 15:19:13
Zarządzenie Nr 10.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 Paweł Kuźniar 2019-02-12 15:02:02
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2019-02-12 14:59:51
Wzór oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2019-02-12 14:59:34
Wzory dokumentów Paweł Kuźniar 2019-02-12 14:58:49
Zarządzenie Nr 10.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 Paweł Kuźniar 2019-02-12 14:58:22
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 - Zarządzenie nr 2.2019 Paweł Kuźniar 2019-02-12 14:56:35
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 - Zarządzenie nr 10.2019 Paweł Kuźniar 2019-02-12 14:56:08
Unieważnienie konkursu ofert Paweł Kuźniar 2019-02-12 14:54:40
Zarządzenie Nr 6.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Paweł Kuźniar 2019-02-12 14:17:56
Zmiany Budżetu 2019 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2019-02-12 09:24:25
Zmiany Budżetu 2019 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2019-02-12 09:16:34
Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. Paweł Kuźniar 2019-02-12 09:15:47
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2019-02-12 09:07:44
Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2019-02-12 09:07:36
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2019-02-12 09:06:27
Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2019-02-12 09:06:06
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2019-02-12 08:04:25
Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2019-02-12 08:03:59
Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019 Paweł Kuźniar 2019-02-12 08:02:47
Wzory dokumentów Paweł Kuźniar 2019-02-12 08:01:57
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019 Paweł Kuźniar 2019-02-12 08:01:40