herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Żelewie 2017-03-10 14:37
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Nieznaniu 2017-03-10 14:36
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2016-12-12 09:35
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2016-12-12 09:34
Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotycząca przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków, oraz realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2016-11-17 13:34
Kontrola Sądu Rejonowego w Gryfinie dotycząca podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna - orzeczona w zamian nieuiszczonej kary grzywny 2016-10-12 12:37
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca cmentarza komunalnego w miejscowości Stare Czarnowo 2016-10-03 09:42
Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2016-09-01 09:24
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS, kierunek Gorzów Wlkp. 2016-08-22 15:32
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS, kierunek Szczecin 2016-08-22 15:34
Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Kołowie 2016-07-25 14:27
Kontrola RDOŚ Szczecin w sprawie wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym Żelisławiec - Binowo 2016-07-25 14:32
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlic środowiskowych w gminie Stare Czarnowo 2016-07-25 14:42
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanków PKS w Starym Czarnowie 2016-07-25 14:21
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenów rekreacyjnych w Starym Czarnowie 2016-07-25 13:53
Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotycząca wykonywania zadań obronnych 2016-07-25 13:52
Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo 2016-07-25 13:54
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca budynku Urzędu Gminy w Starym Czarnowie 2016-07-25 13:40
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca przystanków PKS w Starym Czarnowie 2016-07-25 13:36
Zarządzenie pokontrolne dotyczace budowy oczyszczalni ścieków w Kołowie 2016-07-25 13:30
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wykonywania przez gminy województwa zachodniopomorskiego zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 2016-01-22 09:07
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2016-01-07 16:49
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2016-01-07 16:46
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca Placu zabaw w Starym Czarnowie 2016-01-07 16:47
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca przystanku PKS w Starym Czarnowie 2016-01-07 16:48
kontrola kompleksowa zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2014-10-07 14:56
Kontrola dotyczaca stypendium szkolnych 2014-10-07 14:42
Kontrola dotyczaca realizacji inwestycji polegajacej na budowie oczyszczalni ścieków w Kołowie 2014-10-07 14:36
Kontrola dotyczaca realizacji inwestycji polegajacej na budowie oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie 2014-10-07 14:36
Kontrola dotycząca wykonywania prac z tytułu kary ograniczenia wolności-Sąd rejonowy Gryfino 2014-06-03 11:42
Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego. 2011-11-24 12:13
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Stare Czarnowo przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową 2011-04-12 08:11
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych 2009-04-21 13:47
Kontrola problemowa z zakresu geodezji i kartografii 2009-03-04 15:03
Kontrola problemowa w zakresie ewidencji działalności gospodardzej. 2009-03-04 14:57
Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg. - KATALOG -
Kontrola NIK realizacji w latach 2005-2008 projektów Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej joko elementów budowy społeczeństwa Informacyjnego i rozszerzenia zbioru zadań publicznych udostępnianych drogą elektroniczną - KATALOG -
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie, ul. Szczecińska, w dniach od 25 do 31 października 2007r. 2010-10-22 08:15
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, w dniu 12 stycznia 2007r. 2010-10-22 08:20
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, w dniu 21 września 2006r. 2010-10-22 08:19
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Żelisławcu 2017-03-10 14:47
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Dębinie 2017-03-10 14:46
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Kołbaczu 2017-03-10 14:44