UCHWAŁA NR XI/65/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.

UCHWAŁA NR XI/65/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.


w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433 i Nr 73, poz. 484)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co  następuje:

§ 1. Powołuje się zespół w składzie:

  1. Froncala Bożena,
  2. Dobrzański Władysław,
  3. Róg Zenon,
  4. Pączka Wiesław,
  5. Drwal Marcin.

§ 2. Zadaniem zespołu jest opiniowanie zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję 2008 - 2011 w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

§ 3. Zobowiązuje się zespół, o którym mowa w § 1 do przedstawienia  Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach przed przystąpieniem do wyborów ławników.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząc Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XI/65/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.

Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądów rejonowych wybierają Rady Gmin.
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011 winny odbyć się najpóźniej w październiku b r.
Przez przystąpieniem do wyborów Rada Gminy ma obowiązek powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. Zespół opiniujący swoją opinię o kandydatach przedstawia na sesji Rady przed podjęciem uchwały o wyborze ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-09-2007 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:36