ZARZĄDZENIE Nr II/49/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

ZARZĄDZENIE Nr II/49/2007
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 października 2007 r.


w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Wyznacza się dzień 02 listopada 2007 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo
  2. Odpracowanie dnia określonego w § 1 pkt.1 nastąpi w dniu 10.11.2007r. (sobota)

§ 2. O ustaleniu wskazanym w § 1 należy poinformować mieszkańców poprzez: wywieszenie zarządzenia w siedzi Urzędu Gminy Stare Czarnowo umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy wójta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-10-2007 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-11-2007 15:16