ZARZĄDZENIE Nr II/35/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2007 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego.

ZARZĄDZENIE Nr II/35/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 września 2007 r.


w sprawie:  powołania Zespołu Spisowego.

Na podstawie arf. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74) oraz art.4 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 r. Nr 70, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535) zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Powołuję Zespół Spisowy w składzie:

            Przewodniczący:
  1. Olga Stolarska - Podinspektor

   Członkowie:
  2. Marianna Maziarz - Podinspektor
  3. Kazimierz Nowicki - Inspektor
 2. Zadaniem Zespołu Spisowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji kasy w drodze spisu z natury, znajdującej się w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie.
 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 30.11.2007 r.

§2.Ustala się termin rozpoczęcia inwentaryzacji na dzień 03.12.2007 r. oraz termin zakończenia na dzień 17.12.2007 r.

§3.Osoby, o których mowa w § l,  ponoszą pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-11-2007 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2007 10:43