ZARZĄDZENIE NR II/52/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR II/52/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 października 2007 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 91.915,90 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 73.746,90 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 73.746,90 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 73.746,90 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.264 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 1.264 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.264 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.610 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 13.610 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.610 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.295 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3.295 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.295 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 91.915,90 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 73.746,90 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 73.746,90 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.200,00 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 246,04 zł
  § 4430 Różne opłaty i składki 72.300,86 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.264 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 1.264 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.264 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.610 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 13.610 zł
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 610 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.000 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.295 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3.295 zł
  § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3.295 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-11-2007 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 08-11-2007 14:42