ZARZĄDZENIE NR II/23/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR II/23/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 8.250 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

8.250 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.250 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.750 zł
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5.500 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 8.250 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 8.250 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.250 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 302 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 399 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.500 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-08-2008 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2008 12:01