Porządek obrad

Porządek  obrad
XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 17 listopada 2008 r. godz. 1200
- sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XXIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy oraz XXI nadzwyczajnej sesji tj. z dn. 10.09.08 r. oraz 22.09.08 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  1. posiedzenia komisji ,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk nr 1/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2009 r. - druk nr 2/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009 - druk nr 3/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 - druk nr 4/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych – druk nr 9/XXIII.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji rewizyjnej – druk nr 6/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stare Czarnowo ( dot. głosowania imiennego) – druk nr 5/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stare Czarnowo ( dot. komisji rewizyjnej) – druk nr 11/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – druk nr 8/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych – druk nr 12/XXIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Wniosek grupy radnych dot. podwyższenia diet radnym – druk nr 10/XXIII,
  1. dyskusja,
 20. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 21. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-11-2008 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2008 14:37