ZARZĄDZENIE Nr II/5/2009 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lutego 2009 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/5/2009
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 24 lutego 2009
 

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXV/172/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2009, zarządzam co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 5.835 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 800 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 800 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 800 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.035 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.035 zł
  § 4430 Różne opłaty i składki 5.000 zł
  § 4580 Pozostałe odsetki 35 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 5.835 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 800 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 800 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetwoych 800 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.035 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.035 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1.035 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-03-2009 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2009 08:04