ZARZĄDZENIE Nr II/10/2009 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2009 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr  II/10/2009
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 24 marca 2009


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXV/172/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2009, zarządzam co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 10.250 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.250 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność 10.250 zł
  § 4430 Różne opłaty i składki 10.250 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 10.250 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.250 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.250 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 10.250 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-03-2009 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2009 13:11