ZARZĄDZENIE Nr II/10/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 marca 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/10/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 marca 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

 Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

 Dział Rozdział Paragraf

Treść

Wartość
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70095   Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 129,39
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 129,39
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20 000,00
4260 Zakup energii 20 000,00
750     Administracja publiczna 0,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 997,65
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 997,65
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 53,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53,63
4260 Zakup energii 4 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 4 000,00
801     Oświata i wychowanie 0,00
80113   Dowożenie uczniów do szkół 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 47,83
4300 Zakup usług pozostałych 47,83
852     Pomoc społeczna 0,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90095   Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 292,61
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 707,39
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20,02
4300 Zakup usług pozostałych - 20,02
926     Kultura fizyczna i sport 0,00
92695   Pozostała działalność 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 650,00
4430 Różne opłaty i składki 650,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-03-2010 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2010 10:33