ZARZĄDZENIE Nr II/2/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Stare Czarnowo

ZARZĄDZENIE Nr II/2/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 08 stycznia 2010 r.


w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdza się cennik opłat za wykonywanie usług cmentarnych na  cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Stare Czarnowo, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wszystkie opłaty wymienione w załączniku Nr 1 uiszcza się na okres  20 lat. Po tym terminie należy odnowić okres na następne 20 lat, po uiszczeniu obowiązujących w tym czasie opłat.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. gosp. komunalnej gminy.

§ 4. Uchyla się Zarządzenie nr I/1/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia  03 stycznia 2005 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 01 stycznia 2010 roku

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-04-2010 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2010 14:06