ZARZĄDZENIE Nr II/26/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 czerwca 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/26/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 1 czerwca 2010

 

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
710     Działalność usługowa 0,00
71035   Cmentarze 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 200,00
750     Administracja publiczna 0,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 150,00
754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90003   Oczyszczanie miast i wsi 7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 7 000,00
90095    Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00
926     Kultura fizyczna i sport 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-07-2010 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 08:18