ZARZĄDZENIE Nr II/52/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego.

ZARZĄDZENIE Nr II/52/08
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie:  powołania Zespołu Spisowego.

Na podstawie arf. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74) oraz art.4 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 r. Nr 70, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535) zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Powołuję Zespół Spisowy w składzie:
  Przewodniczący:
  Marianna Maziarz – Podinspektor
  Członkowie:
  Agnieszka Przybylska - Inspektor
  Krystyna Jendrzejczak - Podinspektor
 2. Zadaniem Zespołu Spisowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji kasy w drodze spisu z natury, znajdującej się w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie.
 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2008 r.

§2.Ustala się termin rozpoczęcia inwentaryzacji na dzień 31.12.2008 r. oraz termin zakończenia na dzień 31.12.2008 r.

§3.Osoby, o których mowa w § l,  ponoszą pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 21-10-2010 17:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2010 17:31