Ogłoszenie naboru

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr III/1/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
Z dnia 08 grudnia 2010r.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PODINSPEKTOR

(obsługi kasy urzędu, wymiar czasu pracy 3/4 etatu)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
  2. PRAWO JAZDY KAT. ”B”
  3. BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
  4. ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW: WORD, EXCEL
  5. OBYWATELSTWO POLSKIE
  6. ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW:
   • KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO,
   • USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM,
   • USTAWY O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH,
   • USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH,
   • USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH,
  7. NIEKARALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWO POPEŁNIONE UMYŚLNIE
  8. MIN. 12 MIESIĘCY DOŚWIADCZENIA W PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  9. DOBRY STAN ZDROWIA
  10. NIEPOSZLAKOWANA OPINIA
    
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE
  2. KOMUNIKATYWNOŚĆ
  3. KREATYWNOŚĆ
  4. UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH
  5. UMIEJĘTNOŚĆ SZYBKIEGO UCZENIA SIĘ
  6. ŻYCZLIWOŚĆ WOBEC INTERESANTÓW
  7. UMIEJĘTNOŚĆ RACJONALNEGO ANALIZOWANIA TEKSTU
  8. UMIEJĘTNOŚĆ PRAWIDŁOWEJ INTERPRETACJI OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW
  9. WYSOKA KULTURA OSOBISTA
  10. PUNKTUALNOŚĆ
  11. MILE WIDZIANE OSOBY ZAMIESZKUJĄCE GMINĘ STARE CZARNOWO
    
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Do głównych zadań pracownika będzie należało:

  Obsługa kasy Urzędu, a w szczególności:
  1. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat pieniężnych,
  2. Transport gotówki,
  3. Sporządzanie raportów kasowych,
  4. Ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania.
  5. Wykonywanie dodatkowych zadań przekazanych do realizacji przez pracodawcę
    
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV);
  2. list motywacyjny;
  3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
  4. dokument poświadczający wymagany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie)
  5. kwestionariusz osobowy;
  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, pokój nr 13 (Sekretariat) lub pocztą na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul./ Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko PODINSPEKTORA”, w terminie do dnia

21.12.2010r do godziny 1400

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które będą niekompletne lub niezgodne w wymaganiami rozpatrywane będą negatywnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Czarnowo (www.stareczarnowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić

Kontakt: Urząd Gminy Stare Czarnowo TELEFON: (091) 3124131
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 13-12-2010 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 17-12-2010 10:06