ZARZĄDZENIE Nr II/58/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE  Nr II/58/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 listopada 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750       Administracja publiczna 0,00
75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 477,95
4307 Zakup usług pozostałych 477,95
852       Pomoc społeczna 0,00
85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 268,00
3110 Świadczenia społeczne 10 268,00
85219    Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 370,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 416,15
4410 Podróże służbowe krajowe - 45,45
85295    Pozostała działalność - 10 268,00
3110 Świadczenia społeczne - 10 268,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-01-2011 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2011 12:34