ZARZĄDZENIE Nr III/56/ 2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2011r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego Nr 2.

ZARZĄDZENIE Nr III/56/ 2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 września 2011r.
 

w sprawie:  powołania Zespołu Spisowego Nr 2.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrześnie 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuję Zespół Spisowy Nr 2 w składzie:
  1. Danuta Olejnik         - Przewodniczący Inspektor
  2. Piotr Modzelewski - Członek Inspektor
  3. Marianna Maziarz      - Członek Podinspektor

§ 2. Zadaniem Zespołu Spisowego Nr 2 jest przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątkowych znajdujących się w świetlicach wiejskich: Stare Czarnowo, Dębina, Kołowo, Dobropole, Binowo, Żelisławiec, Glinna, Kołbacz

§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień:

 1. Świetlica Binowo, Kołowo 07.11.2011 r.
 2. Świetlica Dębina , Kołbacz 09.11.2011 r.
 3. Świetlica Żelisławiec, Glinna, Dobropole 15.11.2011 r.
 4. Świetlica Stare Czarnowo 17.11.2011 r.

§ 4. Inwentaryzację przeprowadza się w oparciu o arkusze spisowe o numerach 011 do 020, które wydano Przewodniczącemu Zespołu Spisowego.

§ 5. Ustala się termin rozpoczęcia inwentaryzacji od dnia 07.11.2011 r. oraz termin zakończenia na dzień 17 listopada 2011 r.

§ 6. Osoby, o których mowa w § l,  ponoszą pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-09-2011 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2011 10:47